Negro Pour Mtng Bottes Femme 57846 C40950 nXaU0Wx

enthousiaste

(an-tou-zi-a-st') s. m.

ÉTYMOLOGIE

Voy, ENTHOUSIASME.