femme Marron chaussure Mephisto 6978 Noisette megan Nubuck Bottine w4Ytxtq17

enthousiaste

(an-tou-zi-a-st') s. m.

ÉTYMOLOGIE

Voy, ENTHOUSIASME.